Tietosuojaseloste

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

Optima Solutions Oy tallentaa ja käsittelee House Optima® – ja Optima Locker™ – palvelua tarjotessaan henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti sekä nykyisen tietosuojalain (1050/2018) mukaisesti. Optima Solutions Oy voi ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version.

1. Rekisterinpitäjä

Optima Solutions Oy
Piitie 1 A
01510 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Artturi Ketonen

Optima Solutions Oy
Piitie 1 A
01510 Vantaa
privacy@optima.fi

3. Rekisterin nimi

Optima Solutions Oy:n House Optima® – ja Optima Locker™ – palvelun käyttäjärekisteri.

4. Rekisterin tietosisältö

House Optima® – palvelun rekisteriin kerätään seuraavat käyttäjää koskevat tiedot: (a) etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postinumero, paikkakunta ja puhelinnumero. Optima Locker™ – palvelun rekisteriin kerätään enintään seuraavat käyttäjää koskevat tiedot: (a) etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, tunnistekortin numero ja puhelinnumero. Henkilötietoja säilytetään enintään kolmen (3) kuukauden ajan siitä lukien, kun käyttäjä poistaa käyttäjätilin tai passiivinen käyttäjätili on palveluntarjoajan toimesta poistettu.

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään House Optima® – ja Optima Locker™ – palvelun tarjoamisen mahdollistamiseksi palvelun käyttäjille perustuen käyttäjän suostumukseen, mitä kysytään palveluun rekisteröityessä ja palvelun käytön edellytyksenä. Henkilötietojen käsittelyyn ei sisälly automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

6. Säännömukaiset tietolähteet 

Yllä kohdassa 4. mainitut tiedot, jotka käyttäjä antaa rekisteröityessään House Optima® – tai Optima Locker™ – palveluun.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 Käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa 3. osapuolille vain House Optima® – tai Optima Locker™ -palvelun käyttötarkoituksen puitteissa ja käyttäjän erillisellä suostumuksella, mikä annetaan hyväksymällä House Optima® – tai Optima Locker™ -palvelun käyttöehdot.

8. Suostumuksen peruuttaminen

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn on tehtävä sähköpostitse käyttäjälle rekisteröidystä sähköpostiosoitteesta rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään myös EU:n ja ETA:n ulkopuolella, EU:n ja Yhdysvaltain lainsäädännön alaisuudessa, Privacy Shield -sopimuksen puitteissa.

Lisätietoja palveluoperaattorin vaatimuksenmukaisuustietojen sivulta. Ks. https://www.linode.com/compliance/ ja https://cloud.google.com/security/compliance/.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Käyttäjärekisteri on sähköisessä muodossa palomuurein, salasanoin ja muiden teknisin keinoin suojatussa järjestelmässä. Tietokantapalvelimet säilytetään palveluntarjoajan käyttämissä konesaleissa, joihin on rajoitettu pääsy ja joissa on 24/7-vartiointi ja -kulunvalvonta. Käyttäjärekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Kaikkea rekisterin käyttöä monitoroidaan automaattisesti.

11. Oikeus tarkistaa tiedot, vaatia tietojen korjaamista sekä tietojen poistamista

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus tarkistaa rekisterinpitäjän tallettamat tiedot sekä pyytää tietojen korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tietojen tarkistamiseksi tai korjaamiseksi on tehtävä sähköpostitse käyttäjälle rekisteröidystä sähköpostiosoitteesta rekisterinpitäjän yhteystietoja käyttäen. Pyyntöihin vastataan kohtuullisen ajan sisällä ilman aiheetonta viivästystä. Tietojen poistaminen tapahtuu lopettamalla käyttäjätili.

12. Oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista, vastustaa käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vaatia käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä lopettamalla käyttäjätili. Mikäli käyttäjä haluaa siirtää tiedot järjestelmästä toiseen, pyyntö tietojen siirtämiseksi on tehtävä sähköpostitse käyttäjälle rekisteröidystä sähköpostiosoitteesta rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä mainittuja yhteystietoja käyttäen. Pyyntöihin vastataan kohtuullisen ajan sisällä ilman aiheetonta viivästystä.

13. Valvontaviranomainen

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jona toimii Suomessa Tietosuojavaltuutettu (Tietosuojavaltuutetun toimisto: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki; puh. 029 56 66700, sähköposti tietosuoja(at)om.fi).